PKB HERCEG NOVI  A.D.  Z E L E N I K A

PIB: 02016389; PDV: 20/31-00065-6; RČ. NLB: 530-22852-36; TEL: 031-678-056

Dana  : 05.03.2019.g.

Broj : 72-43-2019-2-13         

 

 

Odbor Direktora TP “PKB Herceg Novi“ AD Zelenika na Sjednici održanoj dana 05.03.2019.godine, na osnovu odredaba Plana reorganizacije potvrđenog Rješenjem Privrednog suda Crne Gore St.br. 141/14 od 31.03.2015.godine, donio je Odluku da dana 12.03.2019. godine

 

 

 

O G L A Š A V A

 JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEFUNKCIONALNE IMOVINE

 

Predmet prodaje:

 

Predmet prodaje je nefunkcionalna imovina u svojini  TP “PKB Herceg Novi“ AD Zelenika, shodno potvrđenom Planu reorganizacije, koju čini:

 

1.                        

a)            Nepokretnost – zemljište uz poslovnu zgradu, evidentirano u LN br. 370 KO Bijelo Polje, katastarska parcela br. 18/1, površine 6.968 m2, procijenjene vrijednosti 473.824,00 €,

b)            Nepokretnost – Poslovni prostor u privredi evidentiran u LN br. 370 KO Bijelo Polje, kat. parcela br.18/1, zgrada br.1, označen kao PD 1, površine 743 m2, procijenjene vrijednosti 178.320,00 €,

c)            Nepokretnost – Poslovni prostor u privredi evidentiran u LN br. 370 KO Bijelo Polje, kat.parcela br.18/1, zgrada br.1, označen kao PD 2, površine 749 m2, procijenjene vrijednosti 179.760,00 €,

d)            Nepokretnost – Poslovni prostor u privredi evidentiran u LN br. 370 KO Bijelo Polje, kat.parcela br. 18/1, zgrada br.1, označen kao PD3, površine 748 m2, procijenjene vrijednosti 179.520,00 €,

e)            Nepokretnost – Nestambeni prostor, evidentiran u LN br. 370 KO Bijelo Polje, kat. parcela br. 18/1, zgrada br.2, označen kao PD 1, površine 68 m2, procijenjene vrijednosti 19.584,00 €,

f)             Nepokretnost – Poslovni prostor u privredi evidentiran u LN br. 370 KO Bijelo Polje, kat. parcela br.18/1,  zgrada br.3, označen kao PD1, površine 594 m2, procijenjene vrijednosti 199.584,00 €,

g)            Nepokretnost – Pomoćna zgrada u privredi evidentirana u LN br. 370 KO Bijelo Polje, katastarska parcela br. 18/1, zgrada br.4, površine 6 m2, procijenjene vrijednosti 1.440,00 €,

h)           Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „njiva 2 klase“ evidentirano u LN br. 370 KO Bijelo Polje, katastarska parcela br.19/2, površine 800 m2, procijenjene vrijednosti 54.400,00 €,

Zbir procijenjenih vrijednosti u iznosu od 1.286.432,00 € čini ujedno početnu vrijednost ispod koje se ponude neće razmatrati.

 

1.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „njiva 2 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 14, površine 101 m2, procijenjene vrijednosti 10.908,00 €,

2.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „vrt 2 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 14, površine 112 m2, procijenjene vrijednosti 12.096,00 €,

3.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 15/2, površine 319 m2, procijenjene vrijednosti 34.452,00 €,

4.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „dvorište“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 64/1, površine 462 m2, procijenjene vrijednosti 49.896,00 €,

5.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „dvorište“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 64/2, površine 970 m2, procijenjene vrijednosti 104.760,00 €,

6.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 65, površine 734 m2, procijenjene vrijednosti 79.272,00 €,

7.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „vrt 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 68, površine 1858 m2, procijenjene vrijednosti 200.664,00 €,

8.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „vrt 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 69, površine 1501 m2, procijenjene vrijednosti 162.108,00 €,

9.                       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „vrt 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 70, površine 860 m2, procijenjene vrijednosti 92.880,00 €,

10.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „vrt 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 71, površine 1081 m2, procijenjene vrijednosti 116.748,00 €,

11.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „vrt 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 72, površine 1638 m2, procijenjene vrijednosti 176.904,00 €,

12.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „vrt 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 73, površine 1290 m2, procijenjene vrijednosti 139.320,00 €,

13.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 74, površine 5325 m2, procijenjene vrijednosti 575.100,00 €,

14.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“ evidentirano u LN br. 200 KO Podi, katastarska parcela br. 347/2, površine 278 m2, procijenjene vrijednosti 125.100,00 €,

Procijenjena vrijednost čini ujedno početnu vrijednost ispod koje se ponude neće razmatrati.

 

15.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „dvorište“ evidentirano u LN br. 360 KO Podi, katastarska parcela br. 1703/2, površine 221 m2, procijenjene vrijednosti 21.216,00 €,

Procijenjena vrijednost čini ujedno i početnu vrijednost ispod kojih se ponude neće razmatrati

 

16.                    

a)                Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „voćnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br. 1983/1, površine 6150 m2, procijenjene vrijednosti 590.400,00 €,

b)                Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br. 1984, površine 6202 m2, procijenjene vrijednosti 595.360,00 €,

c)                 Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br. 2502, površine 148 m2, procijenjene vrijednosti 14.208,00 €,

d)                Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br.2503/1, površine 12161 m2, procijenjene vrijednosti 1.167.456,00 €,

e)                 Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „voćnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br. 2503/2, površine 2881 m2, procijenjene vrijednosti 276.576,00 €,

f)                  Nepokretnost – Zgrade u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu, evidentirana u LN br. 468 KO Topla, na kat. parceli br. 2503/1, zgrada br. 1 površine 122 m2, ,  procijenjene vrijednosti 140.544,00 €,

g)                Nepokretnost – Zgrade u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu, evidentirana u LN br. 468 KO Topla, na katastarskoj parceli br. 2503/1, zgrada br. 2 površine 45 m2, procijenjene vrijednosti 51.840,00 €,

Zbir procijenjenih vrijednosti u iznosu od 2.836.384,00 € čini ujedno početnu vrijednost ispod koje se ponude neće razmatrati.

 

17.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br. 1948, površine 2126 m2, procijenjene vrijednosti 238.112,00 €,

18.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br. 1951/1, površine 313 m2, procijenjene vrijednosti 35.056,00 €,

19.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 468 KO Topla, katastarska parcela br. 1951/3, površine 33 m2, procijenjene vrijednosti 3.696,00 €,

20.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „dvorište“ evidentirano u LN br. 469 KO Topla, katastarska parcela br. 1947/65, površine 256 m2, procijenjene vrijednosti 28.672,00 €,

21.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 469 KO Topla, katastarska parcela br. 1947/82, površine 380 m2, procijenjene vrijednosti 42.560,00 €.

22.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 3207 KO Topla, katastarska parcela br. 1947/83, površine 675 m2, procijenjene vrijednosti 75.600,00 €,

23.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 469 KO Topla, katastarska parcela br. 1947/84, površine 583 m2, procijenjene vrijednosti 65.296,00 €,

24.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 469 KO Topla, katastarska parcela br. 1947/85, površine 583 m2, procijenjene vrijednosti 65.296,00 €,

25.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 469 KO Topla, katastarska parcela br. 1947/86, površine 583 m2, procijenjene vrijednosti 65.296,00 €,

26.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 469 KO Topla, katastarska parcela br. 1947/1, površine 59.712 m2, procijenjene vrijednosti 5.732.352,00 €,

Procijenjene vrijednosti čine ujedno i početne vrijednosti ispod kojih se ponude neće razmatrati.

 

 

27.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „voćnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 100 KO Baošići, katastarska parcela br. 497/4, površine 97 m2, procijenjene vrijednosti 10.864,00 €,

28.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „nekategorisani putevi“ evidentirano u LN br. 100 KO Baošići, katastarska parcela br. 501/4, površine 86 m2, procijenjene vrijednosti 9.632,00 €,

29.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 100 KO Baošići, katastarska parcela br. 609/3, površine 294 m2, procijenjene vrijednosti 32.928,00 €,

30.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 100 KO Baošići, katastarska parcela br. 620/3, površine 411 m2, procijenjene vrijednosti 46.032,00 €,

31.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 100 KO Baošići, katastarska parcela br. 620/2, površine 864 m2, procijenjene vrijednosti 96.768,00 €,

32.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 100 KO Baošići, katastarska parcela br. 620/20, površine 741 m2, procijenjene vrijednosti 82.992,00 €,

Procijenjene vrijednosti čine ujedno i početne vrijednosti ispod kojih se ponude neće razmatrati.

 

33.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“ evidentirano u LN br. 129 KO Kumbor, katastarska parcela br. 398/1, 48/228 od  površine 1.313 m2, procijenjene vrijednosti 27.089,60 €,

Procijenjene vrijednosti čine ujedno i početne vrijednosti ispod kojih se ponude neće razmatrati.

 

34.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 262 KO Đenovići, katastarska parcela br. 581/3, površine 96 m2, procijenjene vrijednosti 10.752,00 €,

35.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 262 KO Đenovići, katastarska parcela br. 581/4, površine 98 m2, procijenjene vrijednosti 10.976,00 €

36.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“ evidentirano u LN br. 262 KO Đenovići, katastarska parcela br. 589/8, površine 13 m2, procijenjene vrijednosti 1.456,00 €,

37.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 262 KO Đenovići, katastarska parcela br. 589/7, površine 40 m2, procijenjene vrijednosti 4.480,00 €,

38.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji “pašnjak 1.klase”, evidentiran u LN 262 KO Đenovići, katastarska parcela br. 623/2, površine 371 m2, procijenjena vrijednost 41.552,00 €,

39.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 262 KO Đenovići,katastarska parcela br.624/4, površine 917 m2, procijenjene vrijednosti 102.704,00 €,

40.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 262 KO Đenovići,katastarska parcela br.624/19, površine 434 m2, procijenjene vrijednosti 48.608,00 €,

41.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „nekategorisani putevi“ evidentirano u LN br. 263 KO Đenovići, katastarska parcela br. 583/4, površine 72 m2, procijenjene vrijednosti 8.064,00 €,

Procijenjena vrijednost čini ujedno i početnu vrijednost ispod kojih se ponude neće razmatrati

 

42.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji ”šuma 3 klase” evidentirano u LN br.322 KO Sasovići, katastarska parcela br.518/1, površine 10.069 m2, procijenjene vrijedosti 402.760,00 €,

Procijenjena vrijednost čini ujedno i početnu vrijednost ispod kojih se ponude neće razmatrati

 

43.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „zemljište uz privrednu zgradu“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 5, površine 500 m2, procijenjene vrijednosti 40.000,00 €,

44.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 5, površine 546 m2, procijenjene vrijednosti 43.680,00 €,

45.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „neplodna zemljišta“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 18/3, površine 100 m2, procijenjene vrijednosti 5.600,00 €,

46.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „bara“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 20/1, površine 881 m2, procijenjene vrijednosti 49.336,00 €,

47.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „neplodna zemljišta“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina,katastarska parcela br.20/2, površine 1243 m2,procijenjene vrijednosti 69.608,00 €,

48.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 21/1, površine 622 m2, procijenjene vrijednosti 34.832,00 €,

49.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 21/3, površine 18 m2, procijenjene vrijednosti 1.008,00 €,

50.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 21/5, površine 99 m2, procijenjene vrijednosti 5.544,00 €,

51.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/47, površine 166 m2, procijenjene vrijednosti 10.624,00 €,

52.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/1, površine 6.657 m2, procijenjene vrijednosti 426.048,00 €,

53.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.22/16, površine 405 m2, procijenjene vrijednosti 32.400,00 €,

54.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.22/18, površine 596 m2, procijenjene vrijednosti 47.680,00 €,

55.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/20, površine 2629 m2, procijenjene vrijednosti 168.256,00 €,

56.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji “šume 2 klase”, evidentirano u LN br.189 KO Sutorina, katastarska parcela 22/47, površine 166 m2, procijenjena vrijednost 10.624 €,

57.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/48, površine 3099 m2, procijenjene vrijednosti 198.336,00 €,

58.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/64, površine 66 m2, procijenjene vrijednosti 4.224,00 €,

59.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/80, površine 343 m2, procijenjene vrijednosti 21.952,00 €,

60.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/81, površine 315 m2, procijenjene vrijednosti 20.160,00 €,

61.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/95, površine 1195 m2, procijenjene vrijednosti 76.480,00 €,

62.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 22/112, površine 6181 m2, procijenjene vrijednosti 395.584,00 €,

63.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „neplodna zemljišta“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 24, površine 316 m2, procijenjene vrijednosti 20.224,00 €,

64.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 25/1, površine 334 m2, procijenjene vrijednosti 21.376,00 €,

65.                   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.30/2, površine 297 m2, procijenjene vrijednosti 23.760,00 €,

Procijenjene vrijednosti čine ujedno i početne vrijednosti ispod kojih se ponude neće razmatrati

 

77.

1)       Nepokretnost–Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br.189 KO Sutorina,kat. parcela br.94/1, površine 769 m2, procijenjene vrijednosti 61.520,00 €,

2)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 96, površine 1998 m2, procijenjene vrijednosti 159.840,00 €,

3)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 98/1, površine 107 m2, procijenjene vrijednosti 8.560,00 €,

4)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“ evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, kat. parcela br.4506/1, površine 7905 m2,procijenjene vrijednosti 442.680,00 €,

5)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 5 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, kat. parcela br. 4506/5, površine 468 m2, procijenjene vrijednosti 26.208,00 €,

6)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „neplodna zemljišta“, evidentirano u LN br. 189 KO     Sutorina, kat. parcela br. 4507/1, površine 2772 m2, procijenjene vrijednosti 155.232,00 €,

7)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4508/1, površine 1743 m2, procijenjene vrijednosti 97.608,00 €,

8)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4529, površine 855 m2, procijenjene vrijednosti 47.880,00 €,

9)       Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 2 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4576, površine 7402 m2, procijenjene vrijednosti 414.512,00 €,

10)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 2 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4577/1, površine 48171 m2, procijenjene vrijednosti 1.926.840,00 €,

11)   Nepokretnost – Pomoćna zgrada u privredi, evidentirana u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4577/2, br. zgrade 1, površine 103 m2, procijenjene vrijednosti 13.843,20 €,

12)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4580, površine 3470 m2, procijenjene vrijednosti 194.320,00 €,

13)   Nepokretnost – Pomoćna zgrada u privredi, evidentirana u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4580, br. zgrade 1, površine 60 m2, procijenjene vrijednosti 3.360,00 €,

14)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 2 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.4887,površine 4891 m2,procijenjene vrijednosti 273.896,00 €,

15)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4888/3, površine 491 m2, procijenjene vrijednosti 27.496,00 €,

16)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4888/4, površine 800 m2, procijenjene vrijednosti 44.800,00 €,

17)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4888/5, površine 5165 m2, procijenjene vrijednosti 289.240,00 €,

18)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4888/6, površine 1694 m2, procijenjene vrijednosti 94.864,00 €,

19)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4888/7, površine 2963 m2, procijenjene vrijednosti 165.928,00 €,

20)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4888/9, površine 680 m2, procijenjene vrijednosti 30.080,00 €,

21)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4888/10, površine 931 m2, procijenjene vrijednosti 52.136,00 €,

22)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina,katastarska parcela br.4894, površine 4077 m2,procijenjene vrijednosti 228.312,00 €,

23)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „neplodna zemljišta“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina,katastarska parcela br.4903,površine 3926 m2, procijenjene vrijednosti 219.856,00 €,

24)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina,kat.parcela br.4909/1,površine 8148 m2,procijenjene vrijednosti 456.288,00 €,

25)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4909/2, površine 50 m2, procijenjene vrijednosti 2.800,00 €,

26)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „šuma 2 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4910/1, površine 10310 m2, procijenjene vrijednosti 412.400,00 €,

27)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 4916, površine 940 m2, procijenjene vrijednosti 52.640,00 €,

28)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6001, površine 291 m2, procijenjene vrijednosti 16.296,00 €,

29)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6003, površine 102 m2, procijenjene vrijednosti 5.712,00 €,

30)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6005, površine 137 m2, procijenjene vrijednosti 7.672,00 €,

31)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6014, površine 886 m2, procijenjene vrijednosti 49.616,00 €,

32)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6027, površine 928 m2, procijenjene vrijednosti 51.968,00 €,

33)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina,katastarska parcela br.6028,površine 88 m2, procijenjene vrijednosti 4.928,00 €,

34)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6036, površine 3012 m2, procijenjene vrijednosti 210.840,00 €,

35)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6040, površine 502 m2, procijenjene vrijednosti 35.140,00 €,

36)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6043, površine 2054 m2, procijenjene vrijednosti 143.780,00 €,

37)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6050, površine 1573 m2, procijenjene vrijednosti 110.110,00 €,

38)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6054, površine 766 m2, procijenjene vrijednosti 42.896,00 €,

39)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.6063, površine 84 m2, procijenjene vrijednosti 4.704,00 €,

40)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6076, površine 577 m2, procijenjene vrijednosti 40.390,00 €,

41)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6078, površine 648 m2, procijenjene vrijednosti 45.360,00 €,

42)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6087, površine 7737 m2, procijenjene vrijednosti 433.272,00 €,

43)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6088, površine 14421 m2, procijenjene vrijednosti 576.840,00 €,

44)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6103, površine 292 m2, procijenjene vrijednosti 16.352,00 €,

45)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6109, površine 600 m2, procijenjene vrijednosti 33.600,00 €,

46)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6112, površine 284 m2, procijenjene vrijednosti 15.904,00 €,

47)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6114, površine 127 m2, procijenjene vrijednosti 7.112,00 €,

48)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6121, površine 605 m2, procijenjene vrijednosti 33.880,00 €,

49)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6140, površine 1169 m2, procijenjene vrijednosti 81.830,00 €,

50)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6141, površine 867 m2, procijenjene vrijednosti 60.690,00 €,

51)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6147, površine 819 m2, procijenjene vrijednosti 57.330,00 €,

52)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6148/2, površine 398 m2, procijenjene vrijednosti 27.860,00 €,

53)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6158, površine 2301 m2, procijenjene vrijednosti 161.070,00 €,

54)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6164, površine 2103 m2, procijenjene vrijednosti 147.210,00 €,

55)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6169, površine 745 m2, procijenjene vrijednosti 52.150,00 €,

56)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6175, površine 2960 m2, procijenjene vrijednosti 207.200,00 €,

57)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6176, površine 739 m2, procijenjene vrijednosti 51.730,00 €,

58)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6189, površine 9409 m2, procijenjene vrijednosti 526.904,00 €,

59)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6190, površine 410 m2, procijenjene vrijednosti 22.960,00 €,

60)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.6192,površine 69 m2,procijenjene vrijednosti 3.864,00 €,

61)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6194, površine 147 m2, procijenjene vrijednosti 8.232,00 €,

62)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6199, površine 1324 m2, procijenjene vrijednosti 74.144,00 €,

63)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.6202,površine 76 m2,procijenjene vrijednosti 4.256,00 €,

64)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6208, površine 471 m2, procijenjene vrijednosti 26.376,00 €,

65)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6214, površine 3253 m2, procijenjene vrijednosti 182.168,00 €,

66)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6215, površine 613 m2, procijenjene vrijednosti 34.328,00 €,

67)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6216/1, površine 1687 m2, procijenjene vrijednosti 94.472,00 €,

68)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6217, površine 2421 m2, procijenjene vrijednosti 135.576,00 €,

69)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6218, površine 3744 m2, procijenjene vrijednosti 209.664,00 €,

70)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6219, površine 315 m2, procijenjene vrijednosti 17.640,00 €,

71)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6223, površine 588 m2, procijenjene vrijednosti 32.928,00 €,

72)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6224, površine 172 m2, procijenjene vrijednosti 9.632,00 €,

73)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6225, površine 2332 m2, procijenjene vrijednosti 130.592,00 €,

74)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6226, površine 242 m2, procijenjene vrijednosti 13.552,00 €,

75)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6228, površine 253 m2, procijenjene vrijednosti 14.168,00 €,

76)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6232, površine 286 m2, procijenjene vrijednosti 16.016,00 €,

77)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6235, površine 422 m2, procijenjene vrijednosti 23.632,00 €,

78)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6236, površine 480 m2, procijenjene vrijednosti 26.880,00 €,

79)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6237, površine 818 m2, procijenjene vrijednosti 45.808,00 €,

80)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6238, površine 412 m2, procijenjene vrijednosti 23.072,00 €,

81)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6241, površine 1980m2, procijenjene vrijednosti 110.880,00 €,

82)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6247, površine 277 m2, procijenjene vrijednosti 15.512,00 €,

83)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6250, površine 873 m2, procijenjene vrijednosti 48.888,00 €,

84)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6253, površine 202 m2, procijenjene vrijednosti 11.312,00 €,

85)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6256, površine 285 m2, procijenjene vrijednosti 15.960,00 €,

86)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6257, površine 210 m2, procijenjene vrijednosti 11.760,00 €,

87)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6263, površine 831 m2, procijenjene vrijednosti 46.536,00 €,

88)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6264, površine 914 m2, procijenjene vrijednosti 51.184,00 €,

89)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6265, površine 985 m2, procijenjene vrijednosti 55.160,00 €,

90)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6267, površine 2127 m2, procijenjene vrijednosti 119.112,00 €,

91)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6269, površine 482 m2, procijenjene vrijednosti 26.992,00 €,

92)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6270, površine 3088 m2, procijenjene vrijednosti 172.928,00 €,

93)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6277, površine 495 m2, procijenjene vrijednosti 27.720,00 €,

94)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6289, površine 1272 m2, procijenjene vrijednosti 71.232,00 €,

95)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6290, površine 288 m2, procijenjene vrijednosti 16.128,00 €,

96)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6296, površine 982 m2, procijenjene vrijednosti 54.992,00 €,

97)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6297, površine 1716 m2, procijenjene vrijednosti 96.096,00 €,

98)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6298, površine 2055 m2, procijenjene vrijednosti 115.080,00 €,

99)   Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6301, površine 483 m2, procijenjene vrijednosti 27.048,00 €,

100) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6303, površine 161 m2, procijenjene vrijednosti 9.016,00 €,

101) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6304, površine 126 m2, procijenjene vrijednosti 7.056,00 €,

102) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6305, površine 624 m2, procijenjene vrijednosti 60.984,00 €,

103) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6306, površine 1089 m2, procijenjene vrijednosti 12.096,00 €,

104) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji “livada 1 klase”, evidentirano u LN br.189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6316, površine 216 m2, procijenjena vrijednost 12.096,00 €,

105) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6319, površine 1143 m2, procijenjene vrijednosti 64.008,00 €,

106) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6321, površine 1776 m2, procijenjene vrijednosti 99.456,00 €,

107) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6322, površine 890 m2, procijenjene vrijednosti 49.840,00 €,

108) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6327, površine 875 m2, procijenjene vrijednosti 49.000,00 €,

109) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6330, površine 827 m2, procijenjene vrijednosti 46.312,00 €,

110) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6333, površine 407 m2, procijenjene vrijednosti 22.792,00 €,

111) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6334, površine 1449 m2, procijenjene vrijednosti 81.144,00 €,

112) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6335, površine 1389 m2, procijenjene vrijednosti 77.784,00 €,

113) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6336/2, površine 669 m2, procijenjene vrijednosti 37.464,00 €,

114) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6341, površine 678 m2, procijenjene vrijednosti 37.968,00 €,

115) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6345, površine 2633 m2, procijenjene vrijednosti 147.448,00 €,

116) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6347, površine 791 m2, procijenjene vrijednosti 44.296,00 €,

117) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6348, površine 140 m2, procijenjene vrijednosti 7.840,00 €,

118) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6351/1, površine 1266 m2, procijenjene vrijednosti 70.896,00 €,

119) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6351/2, površine 38 m2, procijenjene vrijednosti 2.128,00 €,

120) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6353/1, površine 285 m2, procijenjene vrijednosti 15.960,00 €,

121) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6354, površine 680 m2, procijenjene vrijednosti 38.080,00 €,

122) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6356, površine 208 m2, procijenjene vrijednosti 11.648,00 €,

123) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6360, površine 6360 m2, procijenjene vrijednosti 356.160,00 €,

124) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6364, površine 899 m2, procijenjene vrijednosti 50.344,00 €,

125) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6367, površine 9732 m2, procijenjene vrijednosti 544.992,00 €,

126) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6368, površine 697 m2, procijenjene vrijednosti 39.032,00 €,

127) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6369, površine 390 m2, procijenjene vrijednosti 21.840,00 €,

128) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6380/1, površine 389 m2, procijenjene vrijednosti 21.784,00 €,

129) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6380/2, površine 752 m2, procijenjene vrijednosti 42.112,00 €,

130) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6387, površine 147 m2, procijenjene vrijednosti 8.232,00 €,

131) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6399/2, površine 520 m2, procijenjene vrijednosti 36.400,00 €,

132) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6399/3, površine 269 m2, procijenjene vrijednosti 15.064,00 €,

133) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.6400, površine 1280 m2, procijenjene vrijednosti 89.600,00 €,

134) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6520, površine 8m2, procijenjene vrijednosti 448,00 €,

135) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „livada 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br. 6521, površine 2045 m2, procijenjene vrijednosti 114.520,00 €,

136) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina,katastarska parcela br.6522,površine 489m2,procijenjene vrijednosti 27.384,00 €,

137) Nepokretnost – Zemljište po kategoriji „pašnjak 1 klase“, evidentirano u LN br. 189 KO Sutorina, katastarska parcela br.6523,površine 30 m2,procijenjene vrijednosti 1.680,00 €,

138) Nepokretnost – Zemljište  po kategoriji “pašnjak 1 klase”, evidentiran u LN br. 2063 Ko Sutorina, katastarska parcela br. 6524/3, površine 16m2, procijenjene vrijednosti 720,00€,

 

Procijenjene vrijednosti čine ujedno početne vrijednosti ispod kojih se ponude neće razmatrati.

 

139)                                                     Prikolica – 250,00 eura,

140)                                                     Tanjirača- 100,00 eura,

141)                                                     Freza za traktor- 150,00 eura

142)                                                     Plug jednobrazni IMT – 120,00 eura,

143)                                                     Plug dvobrazni IMT – 230,00 eura,

144)                                                     Atomizer traktorski – 110,00 eura,

 

Procijenjene vrijednosti čine ujedno početne vrijednosti ispod kojih se ponude neće razmatrati.

 

 

 

 Uslovi i postupak prodaje:

Uslovi za prodaju imovine TP “PKB Herceg Novi“ AD Zelenika, stekli su se potvrđivanjem Plana reorganizacije od strane Privrednog suda Crne Gore, u kom smislu je doneseno posebno Rješenje suda St.br. 141/14 od 31.03.2015.godine. Predmetnim Planom reorganizacije, kao jedna od mjera Plana predviđena je prodaja nefunkcionalne imovine radi namirenja utvrđenih potraživanja Razlučnih povjerilca.

 Prodaja se obavlja u skladu sa članom 134. stav 3. Zakona o stečaju (Sl. list CG, br. 1/2011), JAVNIM NADMETANJEM (AUKCIJOM), budući da je usvojenim Planom reorganizacije predviđena prodaja u skladu sa odredbama Zakona o stečaju, koje regulišu prodaju (unovčenje) imovine stečajnog dužnika.

Ovaj Oglas objaviti u DVA dnevna  lista, 30 dana  prije zakazanog javnog nadmetanja.

Putem e-mail i pismeno-putem poštanske dostave, odmah obavijestiti sve hipotekarne povjerioce o zakaznoj prodaji  nefunkcionalne  imovne.

Prijave za učešće na JAVNOM NADMETANJU (AUKCIJA) mogu se dostavljati do dana 16.04.2019g. do 11:30 časova , na arhivi u sjedištu  Društva u Zelenici

JAVNO NADMETANJE (AUKCIJA)  će se održati dana 16.04.2019. godine, sa POČETKOM OD 12:00 časova, u prostorijama ovog privrednog Društva u Zelenici.

Pravo naučešće u postupku JAVNOG NADMETANJA (AUKCIJE) za kupovinu imovine po ovom oglasu  imaju sva pravna i fizička lica, uz uslov  uplate depozita  u iznosu od  10 % od početne cijene imovine, koja  je predmet prodaje po ovom oglasu. Depozit se uplaćuje  na žiro račun stečajnog dužnika, koji se  vodi kod NLB Montenegro banke AD Podgorica, broj 530 – 22852 – 36 sa napomenom „ ZA  AUKCIJU - 16.04.2019.g.”

Za fizička lica učesnike na aukciji su neophodna identifikaciona dokumenta (važeća LK ili pasoš), a za pravna lica izvod iz CRPS-a, ili drugi dokument ukolko se radi o stranoj firmi , koji legitimiše to društvo preveden na sužbeni jezik u CG i pasoš  i punomoć  za ovlašteno lice.

Početna cijena data je pojedinačno za svu navedenu imovinu.

Licitacioni korak u postupku JAVNOG NADMETANJA (AUKCIJE) utvrđuje se na iznos od 1% početne cijene .

Odustanak odabranih ponuđača  od datih ponuda ili zaključenja Ugovora,  ima za posledicu gubitak uplaćenog depozita. Ponuđačima koji ne budu odabrani, uplaćeni depoziti će se vratiti u roku od pet dana od dana realizacije Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odabrani ponuđač (i)  je dužan da sa prodavcem zaključi, u propisanoj formi, Ugovor o kupoprodaji (prenosu) imovine, odmah, a najkasnije u roku od 5  (pet) dana od dana sprovođenja postupka javnog nadmetanja po predmetnom oglasu, do kada je dužan izvršiti isplatu ukupno ponuđene cijene.  Troškovi zaključenja i ovjere Ugovora, kao i svi drugi troškovi koji nastaju u vezi sa zaključenjem Ugovora padaju na teret kupca.  Sve ostale informacije u vezi predmetne prodaje se  mogu dobiti na telefon vd Izvršnog direktora prodavca  broj 069-354-443, sekretara društva broj 067-588-020, i na web stranici prodavca www.pkb-zelenika.com

 

ODBOR DIREKTORA